كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 سیزدهمین جشنواره ملی ایده های برتر و سومین جشنوارره شتاب ملی
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن
 سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده)
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن
 جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی(چینه شناسی و فسیل شناسی)
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی  روز دوشنبه ساعت 10 صبح
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت روز دوشنبه 13/6/96 ساعت 9 صبح
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی
 جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
پنجمین دوره مجمع (فروم) اقتصاد فناوری نانو  با محوریت دوگانه توسعه کارآفرینی فناورانه؛ توسعه بازار نوآوری در روزهای 24 و 25 مرداد ماه سال 1396
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
فراخوان نشریه علمی ـ پژوهشی حوزۀ میان­رشته­ای دانشگاه پیام­نور با عنوان «آموزش محیط­زیست و توسعه پایدار
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی
 جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1 2 3 4 5 6 7 8
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما