1395/10/20 دوشنبه تاریخ جدید امتحانات لغو شده روز سه شنبه اعلام شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،با عنایت به تعطیلی روز سه شنبه 21/10/95 از سوی هیت دولت و لغو امتحانات دانشگاه پیام نور در این روز به اطلاع می رساند، کلیه امتحانات لغو شده در روز دوشنبه مورخ 27/10/95 با همان ترتیب زمانی قبلی برگزار می گردد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر