كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1395/9/29 دوشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی روز چهارشنبه 1/10/95 ساعت 10 صبح

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

چهارشنبه 1/10/95

ساعت 10

 

 

بررسی و تحلیل شعر آیینی شاعران میبد

استاد راهنما:

دکتر سید محمد باقر کمال الدینی

استاد مشاور :

دکتر ایوب مرادی

استاد داور:

دکتر عزیزالله توکلی

 

1-  عباس بیکی ده آبادی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما