كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1395/9/15 دوشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری روز پنج شنبه 18/9/1395 ساعت 11:30

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

پنجشنبه 18/9/95

ساعت 30/11

 

 

تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد)

استاد راهنما:

دکتر حسن حکمت نیا

استاد مشاور :

دکتر  محمود قدیری

استاد داور:

دکتر حمزه زمانی

 

1-سارا خدائی اردکانی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما