كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1395/9/21 يكشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی روز پنج شنبه 1395/9/25 ساعت 14 ظهر

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

پنجشنبه 25/9/95

ساعت 14

 

 

بررسی و تحلیل پوشش در جوامع الحکایات عوفی

استاد راهنما:

دکتر یدا... شکیبافر

استاد مشاور :

دکتر آسیه ذبیح نیا

استاد داور:

دکتر سعید حاتمی

 

1-  محمدرضا داوری اردکانی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما