كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1395/10/8 چهارشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه و شیمی معدنی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه و شیمی معدنی روز پنج شنبه 9/10/91395 ساعت 9 و 11 صبح

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

پنج شنبه 9/10/1395

ساعت 9

تثبیت نانو ذرات هیدروکسید مس و سولفید روی تزریق شده با منگنز بر روی کربن فعال و کاربرد آن برای حذف همزمان رنگ ها و بهینه سازی با روش طراحی آزمایش و همچنین بررسی خاصیت ضد باکتریان نانو ذره هیدروکسید روی و عصاره گیاه لعل کوهستان

 

استاد راهنما:

دکترمهراورنگ قائدی

استاد مشاور:

حمیدرضا زارع

 

زینب هاشمی نسب

پنج شنبه 9/10/1395 ساعت 11

سنتز ،شناسایی وبررسی خواص آنتی باکتریال کمپلکس های مس (]])نیکل (]])و روی (]])با لیگاندهای باز شیف چهاردندانه متقارن مشتق از 5-بروموسالیسیل آلدهید

استاد راهنما:

دکتر هادی کارگر

استاد مشاور:

دکترمهراورنگ قائدی

 

مریم اکبری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما