كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1395/10/15 چهارشنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی و شیمی معدنی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی و شیمی معدنی روز شنبه بیست و پنجم دی ماه و یکشنبه بیست و ششم دی ماه ساعت 10 صبح

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

شنبه 25/10/1395

ساعت 10

واکنش نوکلئوفیلی دی سیانو اکسیران ها و سنتز پلی هیدروکینولین ها در حضور زیر کونیای سولفاته با هسته مغناطیسی به به عنوان کاتالیزور نانو ساختار

 

استاد راهنما:

دکترمحمد عبدالهی

استاد مشاور:

دکتر هادی کارگر

 

ایمان امامی

یک شنبه 26/10/1395 ساعت 10

سنتز،شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی کمپلکس تنگستن با لیگاند باز شیف نیکوتینو هیدرازون در اکسایش سولفیدها

استاد راهنما:

دکتر هادی کارگر

استاد مشاور:

دکترولی اله میرخانی

 

علی دیندارلو

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما