1397/7/14 شنبه جشنواره کشوری دستاوردها و توانمندیهای دانشجویی دانشگاه پیام نور

با توجه به برگزاری جشنواره کشوری دستاوردها و توانمندیهای دانشجویی دانشگاه پیام نور شامل سه جشنواره (حرکت، رویش و نشریات دانشجویی)،  در بهمن ماه سال جاری،  دانشجویانی که موفق به ارسال آثار در یازدهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم نشده اند ولی تمایل به شرکت در پنجمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور را دارند؛ تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام به ارسال آثار مربوطه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر