1397/7/16 دوشنبه جلسه آشنایی دانشجویان با سامانه مدیریت یادگیری ( LMS)

در خصوص ضرورت آشنایی دانشجویان با سامانه مدیریت یادگیری ( LMS) ، جلسه آموزشی در این خصوص در تاریخ 1397/07/14در محل سایت رایانه مرکز و با حضور 55 نفر از دانشجویان برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر