1397/8/24 پنجشنبه نتایج مسابقه پیامکی مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود مورخ 3/8/1397

نتایج مسابقه پیامکی مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود که در مورخ 3/8/1397 برگزار گردید، به شرح ذیل می باشد. از بین پاسخ های صحیح دریافت شده اسامی سه نفر از برگزیدگان به قید قرعه عبارتند از:                                                                         

رشته

شماره دانشجویی

نام  و نام خانوادگی

روانشناسی

970025912

الهه حیدرزاده صدرآبادی

روانشناسی

970026036

فاطمه محیطی اردکانی

شیمی

970026063

آزاده نوجوان

 

دانشجویان عزیز جهت دریافت جایزه خود به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.                                                                              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر