1397/9/5 دوشنبه ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام در این دوره از تاریخ 1/1/1396الی1/10/1397می باشد. دانشجویان واجد شرایط می بایست با مراجعه به سایت ezdevaj.org ضمن مطالعه ضوابط، ثبت نام نموده و سپس مدارک ذیل را جهت تایید به مسئول فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند.

1-پرینت ثبت نام    2-اصل عقدنامه      3-اصل شناسنامه وکارت ملی زوجین      4-اصل کارت دانشجویی معتبر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر