1397/9/11 يكشنبه تمدید زمان تعیین محل آزمون(مهمان اضطراری) تا ساعت 24 روز یکشنبه 1397/9/11

انجام فرآیند تعیین محل آزمون در مراکزی که ظرفیت خالی دارند،  فقط تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 11/9/97 تمدید شد.  دانشجویان محترم صرفاً از طریق سامانه گلستان میتوانند در این خصوص اقدام نمایند.
دانشجویانی که اقدام به تغییر محل آزمون می نمایند، جهت اطمینان از عملیات موفقیت آمیز، از طریق رویت کارت آزمون گزارش 428 سامانه گلستان- محل آزمون خود را کنترل فرمایند. لازم به ذکر است متعاقبا مبلغ پانصد هزار ریال، جزو بدهی ایشان لحاظ خواهد شد و فرایند انتخاب محل آزمون، مطابق با کارت آزمون یا گزارش 428 قطعی است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر