1397/9/14 چهارشنبه *درخشش دانشجویان دانشگاه پیام نور در یازدهمین جشنواره ملی حرکت*

ردیف

نام ونام خانوادگی اعضای انجمن

محور جشنواره

نام انجمن

رتبه

استان/ مرکز

1

خانم ها: شقایق سلطان محمدی، مهرنوش رامپناه، زهرا خونساری، آقایان: میلاد شوره ای، محمدجلال ترابی،   میلاد باقری، محمد جواد قدرتی

فعالیت خلاقانه

فناوری نانو(رشته فنی ومهندسی)

اول

اصفهان

2

خانم ها: شقایق سلطان محمدی، مهرنوش رامپناه، زهرا خوانساری، آقایان: میلاد شوره ای، محمدجلال ترابی، میلاد باقری،

مسابقه

فناوری نانو(رشته فنی ومهندسی)

 

شایسته تقدیر

اصفهان

3

آقا: محمد جواد عرب   بیگی

 خانم ها: هاجر طاهری ، مریم سلیمی

کارآفرینی

کشاورزی

شایسته تقدیر

اصفهان/ تیران

4

آقای رضا سعیدی

محتوای دیجیتال

کشاورزی

شایسته تقدیر

اصفهان

5

 

آقایان: عیسی خوشوقت، علیرضا کرمی، امیررضا کولیوند، شایان منصوری، آرین امینی، فرید زندی، محمد اولیا، حامد توحیدی امین، فرید گلریز، امیر حسین زالزاده، محمد سوری

خانم ها: ساناز کریمی، کیمیا حکیمی دانا، محبوبه مظاهری، عطیه فراهانی، زهرا انصاری

فعالیت خلاقانه

مدیریت فناوری اطلاعات

دوم

تهران غرب

6

آقایان: عیسی خوشوقت، محمد قیصری

بخش ویژه

مدیریت فناوری اطلاعات

سوم

تهران غرب

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر