1397/9/20 سه‌شنبه ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور از تاریخ 21 آذرماه ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور از تاریخ 21 آذرماه سال جاری در سامانه  quranst.pnu.ac.ir آغاز خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر