1397/9/26 دوشنبه کارگاه سلامت توسط کانون هلال احمر دانشگاه  
 درروز چهارشنبه مورخ  97/09/21 و به همت دانشجویان کانون هلال احمر دانشگاه تست سلامت فشارخون وقد ووزن وهمچنین مشاور های غذایی ودارویی  توسط دانشجویان آموزش دیده کانون هلال احمروپرسنل هلال احمر در محوطه دانشگاه برگزارشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر