1397/10/12 چهارشنبه دانشجویان گرامی برای دریافت فرم سلامت به واحد آموزش دانشگاه و جهت تکمیل فرم و انجام مراقبت به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه نمائیدو سپس جهت تکمیل پرونده به آموزش تحویل دهید.

آدرس مراکز خد ما ت جا مع سلامت شهر اردکان

نام مرکز

آدرس

تلفن

مرکز شماره 1 امام رضا (ع)

انتهای خ آیت الله داماد

32259060-32222310

مرکز شماره 2 علی ابن ابی طالب)

بلوار شهید بهشتی خ نواب صفوی

32223889-32253160

مرکز شماره 3 فاطمه الزهرا (س)

خ صدرآباد خ شهید شابلی

32222007- 32232115  

پایگاه حضرت قائم (عج)

خ شهید باهنرک 42

32253211-32259052

پایگاه امام هادی (ع)

بلوار آیت الله خاتمی ک 102

32241750

مرکز شماره 4 (دکتر اردشیری)

 خ دکتر شریعتی(شریف آباد)

32222114-32250412

دانشجویان توابع اردکان به مراکز خدمات جامع سلامت خود مراجعه کنند

دانشگاه پیام نور                                                                                                                                                          مرکز بهداشت اردکان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر