1397/10/30 يكشنبه مسابقه فرهنگی چلچراغ(در رشته های عکس-تئاتر-شعر-فیلم و...) داانشجوی گرانقدر سلام.جهت شرکت در مسابقه فرهنگی چلچراغ(در رشته های عکس-تئاتر-شعر-فیلم و...) به کانال QMSAF@ مراجعه نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر