1397/11/14 يكشنبه مسابقه اینترنتی مُستند بینی راه روشن مسابقه  اینترنتی مُستند بینی "راه روشن" با محوریت قسمت چهارم و پنجم مستند روح الله  را از تاریخ ۱۲ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار می شود . شایان ذکر است به  ۲۲ نفر از برگزیدگان جوایزی نفیس همراه با لوح تقدیر اهداء خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر