1397/12/7 سه‌شنبه برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی با حضور خانم فریبا معصومی، کارآفرین برگزیده کشوری

 

 بنیاد نخبگان استان یزد  ضمن دعوت از خانم فریبا معصومی، کارآفرین برگزیده کشوری به یزد از تاریخ 10 لغایت 17 اسفند ماه سالجاری، نسبت به برگزاری  همایش ها و کارگاه های آموزشی با حضور ایشان در یزد اقدام می  نماید.  نامبرده با وجود معلولیت شدید، موفق به کارآفرینی مستقیم 35 نفر گردیده است.  دانشجویان جهت حضور در همایش ها و کارگاه های مرتبط نسبت به برگزاری این رویداد با آقای شهرام فدائیان(09122143202) به عنوان نماینده بنیاد هماهنگ نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر