1397/12/23 پنجشنبه انتخاب آقای یاسر خیرزاده به عنوان بهترین بازیکن فوتسال کارکنان دانشگاه پیام نور استان یزد جناب آقای یاسر خیرزاده انتخاب شایسته شما به عنوان بهترین بازیکن فوتسال کارکنان دانشگاه پیام نور در چهارمین دوره ی مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه پیام نور استان یزد جام دهه فجر تبریک می گوییم.
                                                                                                
                                                                                                   کارکنان دانشگاه پیام نور اردکان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر