1398/1/25 يكشنبه قابل توجه اساتید راهنما و دانشجویان مقطع دکتری

 پیرو انتشار پنجمین فراخوان حمایت از رساله های دکتری به اطلاع 
می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشوربه منظور حمایت از رساله های دکتری در چارچوب سیاستهای پژوهشی کشور، هدایت رساله های دکتری به سمت اولویت های پژوهشی و فناوری، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از تاریخ 1/12/1397 لغایت 31/01/1398 طبق آیین نامه منتشر شده در سایت صندوق از پروپوزالهای دانشجویان مقطع دکتری ثبت نام به عمل می آورد.
دانشجویان مقطع دکتری و اساتید راهنما در صورت تمایل به همکاری با مراجعه به سایت صندوق به آدرس
www.insf.org  نسبت به ثبت نام پروپوزال درخواستی خود حداکثر تا تاریخ 31/1/98 اقدام فرمایند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر