1398/1/25 يكشنبه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS در قالب دوره آموزش آزاد در دانشگاه پیام نور مرکز تفت

 دوره آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS در قالب دوره آموزش آزاد در دانشگاه پیام نور مرکز تفت برگزار می گردد. متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سامانه آموزشهای آزاد به آدرس www.otc.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.

استاد دوره: جناب آقای دکتر علیرضا پاگوهر

تاریخ ثبت نام: 17/1/98 الی 31/2/98

زمان برگزاری: 9/2/98 الی 6/3/98

تعداد ساعت: 30 ساعت

هزینه دوره: 150 هزار تومان

مکان برگزاری: دانشگاه پیام نور مرکز تفت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر