1398/1/25 يكشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان در همه مقاطع در صورت تغییر شماره تلفن همراه ،جهت دریافت پیامک های دانشگاه، شماره تماس جدید خود را به آموزش دانشگاه اعلام نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر