1398/2/8 يكشنبه برگزاری هفته سلامت باشعار مراقبت های اولیه بهداشتی ،راهی به سوی پوشش همگانی سلامت در دانشگاه
به مناسبت هفته سلامت باشعار (مراقبت های اولیه بهداشتی ،راهی به سوی پوشش همگانی سلامت) با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان ،پرسنل دانشگاه پیام نور اردکان تحت دریافت خدمت رسانی بهداشتی و درمانی قرارگرفتند . 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر