1398/2/12 پنجشنبه گرامیداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه پیام نور
درسالروز گرامیداشت مقام استاد شهید مرتضی مطهری (ره)، روز معلم و استاد در دانشگاه گرامی داشته شد. به همین مناسبت در روز  پنج شنبه 12/2/98 از مقام اساتید محترم دانشگاه با حضور در کلاس ها و اهدای گل تجلیل به عمل آمد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر