كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/4/9 شنبه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه و شیمی آلی جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه و شیمی آلی روز های چهارشنبه 13/4/97 و پنج شنبه 14/4/97 و یک شنبه 17/4/97

                

تاریخ برگزاری

موضوع پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

چهارشنبه  13/4/1397

 

ساعت 9

 

اصلاح الکترودبا نانو مگنتیت سیلیکا سولفوریک اسید ونانو لوله های کربنی جهت اندازه گیری استامینوفن در حضوراسکوربیک اسید  

 

راهنما:دکتر حمیدرضا زارع مهرجردی 

مشاور:دکتر  مهدی فلاح مهرجردی

 

1-محسن اکبری فیض آبادی         

چهارشنبه  13/4/1397

 

ساعت 11

تهیه هیبرید فسفو مولیبدیک اسید- هگزامین و کاربرد آن در جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیستی رنگ های آلی

راهنما:دکتر مهدی تقدیری اردکانی

مشاور:دکتر  سید حسین بنی طبا 

 

2- مرضیه اردکانی

پنج شنبه 14/4/1397

ساعت10

جهت مدل سازی فعالیت ضد ویروسی مشتقات پیرازول پیریمیدن QSAR مطالعات

راهنما:دکتر کبری زارعی 

مشاور:دکتر حمیدرضا زارع مهرجردی 

3-حسین عتباتی نائینی

پنجشنبه  14/4/1397

 

ساعت12

سنتز چند جزئی ودیاسترومرگزین مشتق های ترانس -3،2- دی هیدروفوران بر روی بستر نانو ذرات سیلیکا با استفاده از ایلید فناسیل پیریدینیوم برمید در شرایط بدون حلال

راهنما: دکتر  سید حسین بنی طبا 

 

4-ام کلثوم شیبانی

یکشنبه 17/4/1397

ساعت10

ساخت حسگر یون گزین سولفات مبتنی بر کمپلکس مس(Π)

راهنما:دکتر محمد مظلوم اردکانی

مشاور:دکتر حمیدرضا زارع مهرجردی 

5-مجتبی خطیبی عقدا

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر