كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/11/3 چهارشنبه چهل و چهارمین کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با عنوان «آشنایی با کارآفرینی با رویکرد پرورش گیاهان دارویی»

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند چهل و چهارمین کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با عنوان              «آشنایی با کارآفرینی با رویکرد پرورش گیاهان دارویی» در روز دوشنبه مورخ 8/11/97 از ساعت 9 لغایت11  توسط استان سمنان برگزار می‌شود و از طریق ویدئو کنفرانس و LMS برای کلیه استان‌ها قابل استفاده است.

   اعضای هیات علمی و دانشجویان  در روز و ساعت برگزاری کارگاه آموزشی فوق الذکر با اتصال به یکی از لینک‌های ذیل نسبت به ورود به آن اقدام نمایند.

http://vcs2.pnu.ac.ir/karad -1

http://vcs2.pnu.ac.ir/karad -2

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر