كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1395/8/18 سه‌شنبه رشته های مقطع کارشناسی
رشته های مقطع کارشناسی
ردیف نام رشته
1 مهندسی صنایع
2 مهندسی کامپیوتر
3 علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)
4 شیمی محض
5 حسابداری
6 حقوق
7 روانشناسی
8 علوم تربیتی
9 علوم ورزشی
10 مددکاری اجتماعی
11 مدیریت بازرگانی
12 مدیریت دولتی
13 مدیریت صنعتی
14 مدیریت مالی
15 مدیریت امور بانکی
16 آمار و سنجش آموزشی
17 گردشگری
19 میکروبیولوژی
20 مترجمی زبان انگلیسی
 
 
 
بيشتر