كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/3/7 چهارشنبه

با توجه به شرایط خاص ناشی از بیماری کووید 19 و به منظور ارتقای کیفیت ارزشیابی دروس و صیانت از سلامت اعضای هیئت علمی و غیرهیئت‌علمی و نیز دانشجویان، ارزشیابی‌های دروس در پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 00-1399 مبتنی بر این دستورالعمل اجرایی(به صورت غيرحضوري و مجازي) برگزار می‌شود.

 در اين خصوص كليه دانشجويان به نكات ذيل دقت نمايند:

 1. آزمونهاي ميان ترم و پايان ترم در سامانه جامع آموزش الكترونيكي استان يزد به آدرس http://lms.yazd.pnu.ac.ir برگزار خواهد شد.
 2. آزمونهاي دروسي كه به صورت منطقه اي ارائه شده است در سامانه اصفهان خواهد بود.http://lms.isfahan.pnu.ac.ir
 3. در خصوص سامانه آزمونهاي دروس عمومي چنانچه تغييري ايجاد گردد اطلاع رساني خواهد شد.
 4. اطلاع رساني هاي مربوط به آزمونهاي ميان ترم و پايان ترم توسط اساتيد در سامانه كلاسها انجام خواهد شد.    
 5. برگزاري ارزشيابي ها چه آزمون و چه تكليفي فقط از طريق سامانه كلاسها است.  
 6. برنامه امتحانات پايان ترم الزاما مطابق با برنامه امتحانات سامانه گلستان مي باشد.
 7. طراحي سئوالات در چهارچوب منبع درسي كه در پورتال سازمان مشخص شده است مي باشد.
 8. نوع آزمون (تستي، تشريحي، تستي-تشريحي) به انتخاب استاد است.
 9. انجام ارزشيابي ميان ترم توسط اساتيد الزامي است ولي نوع آن (آزمون باشد يا تكليف) بر عهده استاد است.
 10. شركت در ارزشيابي ميان ترم براي دانشجو الزامي نيست و اگر موفق به شركت در آزمون ميان ترم نشديد پايان ترم بر اساس 20 نمره خواهد بود.
 11. ارزشيابي شفاهي و يا از طرق ديگر به جز سامانه كلاسها مانند شبكه هاي اجتماعي و يا تلفني قابل قبول نيست.    
 12. ملاك رسيدگي به اعتراض شما دانشجويان گرامي سامانه كلاسها خواهد بود.
 13. در اين ترم مانند نيمسال قبل سامانه ypnu براي اطلاع از نحوه ارزشيابي پايان ترم نيست و همه چيز در سامانه جديد كلاسها خواهد بود. آزمونها، تعيين ويژگي هاي تكاليف، تحقيقات دانشجويان و ارسال و دريافت آنها و ...
 14. چنانچه سوال و يا مشكلي در خصوص امتحانات داريد مي توانيد با شماره هاي پشتيبانان آزمون در مركز تماس بگيريد. 
 1. نام و نام خانوادگی سمت
  شماره تماس
  علیرضا کمالی اردکانی مسئول آموزش 09133544095
  محمدحسین تقوی زاده اردکانی مسئول فناوری اطلاعات 09368766388
  علی بهجتی اردکانی کارشناس آموزش 09133595074
  محبوبه سروری اردکانی کارشناس آموزش 09137082692
  فاطمه عرب کارشناس آموزش 09133589152