كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/12/19 سه‌شنبه
دکتر مهدی رضاپور میرصالح

فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مرتبه : استادیار


جهت بیان دیدگاه ها ی خود به ریاست دانشگاه، نامه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: mrezapoor.m@aut.ac.ir