كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/4/24 دوشنبه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
پیشینه و امکانات دانشگاه پیام نور مرکز اردکان به عنوان آغازگر ترویج آموزش عالی به شیوه نوین در استان یزد

 
1-تأسیس این دانشگاه در سال 1368 به عنوان اولین مرکز پیام نور در استان یزد، به همت فرهنگ دوستان و فرهیختگان اردکانی و مدیریت شادروان دکتر سید محمود طباطبایی اردکانی، که خود از مؤسسین و آشنایان با این روش آموزشی نوین و پیشرفته بود فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در 3 رشته تحصیلی ادبیات فارسی، علوم تربیتی و ریاضی در مقطع کارشناسی آغاز نمود.
2- دایر بودن 14 رشته در مقطع کارشناسی، 11 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری تخصصی
3- دوره کارشناسی ارشد از سال 1382 در این مرکز دایر شده و دانشجویان کارشناسی ارشد در 11 رشته تحصیلی در این مقطع در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند.
4- دوره دکتری تخصصی شیمی فیزیک در سال 1391 با پذیرش 5 دانشجو، برای اولین بار در سطح مراکز پیام نور استان یزد، در این مرکز دایر شد و اکنون دانشجویان این مقطع مشغول گذراندن دروس نظری و انجام کار روی رساله دکتری خود می باشند.
5- ترکیب مناسبی از 16 نفر عضو هیئت علمی دائمی، شامل 12 نفر با مدرک دکتری تخصصی( یک نفر با رتبه استادی، 3 نفر با رتبه دانشیاری و 8 نفر با رتبه استادیاری) و 6 نفر دانشجوی دکتری و یک نفر با مدرک کارشناسی ارشد
6- انتشار 93 مقاله با نمایه ISI ، 38 مقاله علمی  پژوهشی ،6 مقاله علمی ترویجی ، 29 مقاله علمی مروری و تألیف 2 جلد کتاب تخصصی و اجرای 39 طرح پژوهشی توسط اعضاء هیئت علمی این مرکز
7- همکاری دو سویه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در زمینه راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی و استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سایر مراکز پیام نور و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی و کارگاهی مرکز
8- فراغت از تحصیل بالغ بر 5500 نفر از دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از ابتدا تا کنون و راهیابی نزدیک به 500 نفر از این دانش آموختگان به دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
10- حضور 13 نفر کارشناس مجرب در بخشهای آموزشی  اداری با سابقه نزدیک به 20 سال و بیشتر، از این تعداد 6 نفر دارای دانشنامه کارشناسی ارشد و 5 نفر با مدرک کارشناسی به انجام وظایف محوله مشغولند.
11- در اختیار داشتن 20000 متر مربع فضای مفید آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی، به عنوان برخوردارترین مرکز پیام نور استان یزد از نظر امکانات آموزشی  پژوهشی و رفاهی
12- آمفی تأتر، کتابخانه تخصصی، سامانه و پایگاه فناوری اطلاعات ، آزمایشگاه های تخصصی پیشرفته شیمی، فیزیک، زمین شناسی، کشاورزی، رایانه، جغرافیا، موزه زمین شناسی، کارگاه تخصصی پالینولوژی و تهیه مقاطع میکروسکوپی منحصر به فرد، سالن ورزشی و مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست، بخشی از امکانات آموزشی  پژوهشی این مرکز است که هر طالب علم و دانشی را مشتاق حضور و استفاده از این امکانات بی نظیر می کند.
پیام نور اردکان با این پیشینه و امکانات، مفهوم واقعی مرکز آموزشی با شیوه آموزش از راه دور و دانشجو محور را به نحو مناسبی به منصه ظهور رسانده است.