تقویم
1399/12/18 دوشنبه
تقویم آموزشی نیمسال 4002

.

موضوع تاریخ
شروع پایان
ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته ، تغییر گرایش 4/10/1400 27/11/1400
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) 4/10/1400 27/11/1400
ثبت نام و انتخاب واحد 2/11/1400 9/11/1400
درخواست وام از زمان شروع نیمسال تحصیلی تا پایان نیمسال تحصیلی
انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 2/11/1400 27/2/1401
حذف و اضافه 27/11/1400 7/12/1400
ثبت نمره میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد 31/01/1401 11/04/1401
دریافت زمان کارت آزمون 8/03/1401 6/04/1401
زمان امتحانات 11/03/1401 6/04/1401

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر