اطلاعیه ها
1392/5/15 سه‌شنبه
اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشگاه پيام نور
اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص زمان و نحوه پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) دانشگاه پيام نور

.

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور موضوع مصوبه كارگروه ماده (4) قانون پذيرش دانشجو با نحوه پذيرش سوابق تحصيلي (پذيرش بدون آزمون) سال 1392 مي رساند، كه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي از روز پنجشنبه مورخ 17/5/92 آغاز و در روز سه شنبه 22/5/92 پايان مي پذيرد.
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنماي ثبت نام وانتخاب رشته براي پذيرش باسوابق تحصيلي منحصراً از طريق سايت سازمان در تاريخ 17/5/92 قابل دسترسي است) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني
www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور موضوع مصوبه مذكور اقدام نمايند.
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام در اين روش به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ106.000(يكصدوشش هزار) ريال براي يك گروه آزمايشي به عنوان وجه ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
تذكرمهم:داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1392 ثبت نام لاكن مجاز به انتخاب رشته نشده و يا غايب جلسه آزمون بوده اند دراين مرحله نيازي به پرداخت وجه ثبت نام ندارند، مگر اينكه متقاضي انتخاب رشته درگروه ياگروههاي آزمايشي علاوه برگروه آزمايشي ثبت نامي خود باشند. توضيحات لازم دراين خصوص دردفترچه راهنماي مذكور كه در تاريخ 17/5/92 برروي سايت سازمان قرار خواهد گرفت، درج شده است.

تلفن تماس جهت كسب اطلاعات بيشتر : 7220011 داخلي 109
 

دانشگاه پيام نور-مركزاردكان رياضي و فني

كدرشته محل

عنوان رشته

عنوان گرايش

ظرفيت پذيرش نيمسال

جنس پذيرش

اول

دوم

زن

مرد

26461

علوم كامپيوتر

 

50

-

زن

مرد

26462

مهندسي شيمي

 

40

-

زن

مرد

26463

مهندسي صنايع *

 

40

-

زن

مرد

26464

مهندسي فناوري اطلاعات

 

40

-

زن

مرد

26465

مهندسي كامپيوتر

نرم افزار

40

-

زن

مرد

29569

تربيت بدني وعلوم ورزشي

 

35

-

 

مرد

29406

مديريت بازرگاني

 

50

-

زن

مرد

29407

مديريت بازرگاني *

 

50

-

زن

مرد

29408

مديريت دولتي

 

50

-

زن

مرد

29409

مديريت صنعتي

 

50

-

زن

مرد

* محل اجراي رشته عقدا

 

دانشگاه پيام نور-مركزاردكان علوم تجريي

كدرشته محل

عنوان رشته

عنوان گرايش

ظرفيت پذيرش نيمسال

جنس پذيرش

توضيحات

اول

دوم

زن

مرد

25636

شيمي

محض

50

-

زن

مرد

25637

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي

 

40

-

زن

مرد

25638

زمين شناسي

 

50

-

زن

مرد

25639

مهندسي اب وخاك

مهندسي كشاورزي/آب

50

-

زن

مرد

29569

تربيت بدني وعلوم ورزشي

 

35

-

ـــ

مرد

29406

مديريت بازرگاني

 

50

-

زن

مرد

29407

مديريت بازرگاني *

 

50

-

زن

مرد

29408

مديريت دولتي

 

50

-

زن

مرد

29409

مديريت صنعتي

 

50

-

زن

مرد

* محل اجراي رشته عقدا

 

 

دانشگاه پيام نور-مركزاردكان علوم انساني

كدرشته محل

عنوان رشته

عنوان گرايش

ظرفيت پذيرش نيمسال

جنس پذيرش

توضيحات

اول

دوم

زن

مرد

26747

علوم اجتماعي

پژوهشگري علوم اجتماعي

50

-

زن

مرد

26748

علوم اجتماعي

مددكاري اجتماعي

50

-

زن

مرد

26749

علوم تربيتي

مديريت وبرنامه ريزي اموزشي

50

-

زن

مرد

26750

جغرافياوبرنامه ريزي شهري

 

50

-

زن

مرد

26751

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي

 

50

-

زن

مرد

29569

تربيت بدني وعلوم ورزشي

 

35

-

ـــ

مرد

29406

مديريت بازرگاني

 

50

-

زن

مرد

29407

مديريت بازرگاني

 

50

-

زن

مرد

29408

مديريت دولتي

 

50

-

زن

مرد

29409

مديريت صنعتي

 

50

-

زن

مرد

 

دانشگاه پيام نور-مركزاردكان زبان خارجي

كدرشته محل

عنوان رشته

عنوان گرايش

ظرفيت پذيرش نيمسال

جنس پذيرش

توضيحات

اول

دوم

زن

مرد

28175

مترجمي زبان انگليسي

 

50

-

زن

مرد

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر